Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Trong tháng 7/2021, tỉnh Thái Nguyên sẽ được phân phối 145.770 liều vắc xin. Từ tháng 8 đến tháng 12/2021, sẽ phân phối 1.548.086 liều để tiêm cho 920.574 người từ 18 tuổi trở lên.

Sở Y tế Thái Nguyên đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau: Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin theo Kế hoạch số 1260/KH-KSBT ngày 24/7/2021 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật về Kế hoạch phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 4, hoàn thành tiêm đợt 4 trước ngày 30/7/2021. Tổ chức tập huấn về An toàn tiêm chủng; xác nhận danh sách cán bộ y tế được tập huấn An toàn tiêm chủng đảm bảo hồ sơ tiêm chủng đúng quy định. Rà soát, công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Xây dựng Kế hoạch bố trí thêm các các điểm tiêm, bố trí nhiều bàn tiêm tại mỗi điểm tiêm đảm bảo tiêm hết số lượng vắc xin được phân phối cho đơn vị và đảm bảo công tác sơ cấp cứu tại mỗi điểm tiêm.

Các cơ sở thực hiện tiêm vắc xin cần sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để đáp ứng khi số lượng lớn vắc xin được cấp về trong thời gian tới. Đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành khám sàng lọc cho đối tượng của đơn vị phụ trách tiêm theo phân công tại điểm 2.3 Kế hoạch số 125 ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên, nhập danh sách đối tượng tiêm chủng vào phần mềm thống kê theo thứ tự ưu tiên. Giao Bệnh viện Gang thép bổ sung tiêm cho Công ty Gang thép Thái Nguyên và các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp thuộc Công ty.

Chi tiết xem tại file đính kèm./.