Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị
Hội nghị đánh giá tiến độ quá trình quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh

Để đẩy nhanh tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình quyết toán các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh, đầu tháng 11 vừa qua, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra đối với nội dung này. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, đồng thời đôn đốc các ngành, các chủ đầu tư thực hiện; tiến hành kiểm định, xác định lại giá đất đối với các dự án thuộc diện kiểm tra. Đến nay một số dự án đã hoàn thành việc kiểm định hoặc xác định giá đất, một số dự án không phải xác định lại giá đất… Cũng theo đánh giá của đoàn kiểm tra, một số dự án gặp khó khăn trong việc kiểm định chất lượng, xác định giá đất hoặc tiếp nhận hồ sơ quyết toán…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán đối với các dự án đã hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Đối với các dự án còn lại, yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật và tiến độ đề ra để thực hiện các thủ tục thanh quyết toán trong thời gian tới./.