Bộ Công Thương cho biết, hiện đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư Quy định về đăng ký, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Theo đó, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa thực hiện đăng ký giá theo Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời gian Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá để thực hiện bình ổn giá.

dang ky ke khai gia sua tre em theo bieu mau
Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm rà soát danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương rà soát, công bố danh sách các thương nhân thực hiện đăng ký giá tại Trung ương đối với: Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty, Công ty cổ phần, Công ty TNHH mà doanh nghiệp đó có mạng lưới sản xuất, kinh doanh rộng trên địa bàn từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên; Tổ chức, cá nhân là doanh nghiệp độc quyền; doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo quy định của Luật cạnh tranh.

Định kỳ vào ngày 1/7 hàng năm hoặc theo yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Vụ Thị trường trong nước có trách nhiệm rà soát danh sách tổ chức, cá nhân đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Công Thương, nếu cần thiết trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét thông báo điều chỉnh danh sách.

Thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi hết thời hạn mà Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá.

Trường hợp thương nhân kinh doanh sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng thực hiện kê khai giảm giá thì được thực hiện giảm giá ngay, đồng thời gửi văn bản kê khai giá để thông báo mức giảm giá đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Dự thảo cũng quy định, hết thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu thương nhân giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì thương nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký, giá kê khai./.