Tập huấn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý xe
Gần 90 học viên là cán bộ, chiến sỹ làm công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện và 26 đơn vị công an cấp xã tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, gần 90 học viên là cán bộ, chiến sỹ làm công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện và 26 đơn vị công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện đợt này đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của các thông tư liên quan đến quy trình và nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hướng dẫn sử dụng phần mềm đăng ký xe; hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của Cảnh sát giao thông;…

Lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác đăng ký xe nắm vững các quy định, quy trình, nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, minh bạch; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân hiệu quả; đồng thời, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, phòng ngừa sai phạm và tiêu cực trong công tác đăng ký, quản lý phương tiện.

Theo kế hoạch, từ ngày 21/5 tới đây, 9 huyện, thành phố và 26 xã, phường, thị trấn đủ điều kiện sẽ bắt đầu tổ chức đăng ký xe theo phân cấp; phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành việc triển khai đăng ký xe trên phạm vi toàn tỉnh./.