Đảm bảo tính thực thi của Luật khi đi vào cuộc sống
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 chương, 78 điều quy định tại Luật Nhà ở năm 2023. Dự thảo có 1 số điểm mới như: quy định về đất để xây dựng nhà ở xã hội trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; chủ đầu tư của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu đãi chủ đầu tư dự án. Đáng chú ý là quy định loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng để cho thuê…

Tại hội nghị, các đại biểu đã rà soát, thảo luận và đóng góp ý kiến về 1 số vấn đề như: quy định về chủ trương chấp thuận đầu tư; quy định về chủ đầu tư dự án; Việc nộp tiền sử dụng đất theo các thời điểm; tiêu chuẩn diện tích đất đối với lô đất nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ; tỷ lệ diện tích đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát lại các quy định, các trình tự thủ tục về nhà ở xã hội để hoàn thiện Nghị định một cách nghiêm túc trước khi trình Chính phủ phê duyệt; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với nhà ở xã hội. Đồng thời, rà soát, làm rõ phạm vi điều chỉnh, đảm bảo tính thực thi của Luật khi đi vào cuộc sống./.