Đại Từ: Thăm, tặng quà tại các đơn vị doanh nghiệp
Lãnh đạo huyện Đại Từ thăm các đơn vị doanh nghiệp.

Đoàn đã đến kiểm tra, động viên sản xuất tại Công ty xi măng Quan Triều; Công ty Cơ khí mở Việt Bắc, Công ty than Núi Hồng, Chi nhánh may TDT Đại Từ thuộc công ty cổ phần đầu tư và phát triển TDT, nhà máy may TNG Đại Từ, Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế Thagaco. Tại các doanh nghiệp, các đồng chí lãnh đạo huyện Đại Từ đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, trong thời gian qua, huyện Đại Từ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới.