Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024
Huyện Đồng Hỷ có 32 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54.4%.

Đồng Hỷ là huyện miền núi, có tổng dân số trên 94 nghìn người, với 32 dân tộc anh em cùng chung sống gồm các dân tộc: Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Chay, Sán Dìu, Mông, Ngái… trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 54.4%. 5 năm qua, kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng từng bước được xây dựng theo hướng đồng bộ. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm triển khai. Đời sống của đồng bào các dân tộc ngày càng được cải thiện và nâng cao. Đến nay, 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới quốc gia; 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa; 142/143 xóm có nhà văn hóa; 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Trong 2 năm 2022 - 2023 huyện đã giảm gần 1.000 hộ nghèo đa chiều là người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dưỡng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thiểu số của huyện Đồng Hỷ đã được trong thời gian qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và đồng bào các dân tộc huyện Đồng Hỷ cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội ĐBDTTS tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về dân tộc, tôn giáo theo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cơ sở Đảng, chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm tăng cường lực lượng cán bộ là người dân tộc thiểu số, tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Tôi đề nghị cộng đồng các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cũng như cấp ủy Đảng, chính quyền của địa phương, ra sức thi đua, hăng hái lao động, sản xuất để khoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc".

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội ĐBDTTS tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại đại hội
Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đề xuất giải pháp tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa... góp phần nâng cao chất lượng công tác dân tộc giai đoạn 2024 - 2029.

Chị Trương Thị Chua, đại biểu DTTS xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ tâm sự: "Hôm nay tôi rất vinh dự được tham dự Đại hội Đại biểu dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ tư. Tôi kỳ vọng trong nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều chế độ, chính sách dành cho đồng bào thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng. Mong muốn cấp ủy, chính quyền sẽ có chính sách phát triển kinh tế để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo".

Ông Bế Xuân Ngọ, địa biểu DTTS xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ mong muốn: "Địa phương chúng tôi cả xóm có 97% người dân tộc thiểu số, cũng rất mong cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm và thực hiện các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đã quy định, các chế độ chính sách thực hiện sớm để cho bà con nhân dân được hưởng thụ nhất là điện, đường, trường, trạm".

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ lần thứ IV, năm 2024
Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 đã được khen thưởng

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ IV, năm 2024; thông qua Quyết tâm thư đại hội, giai đoạn 2024 - 2029.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2019-2024 đã được khen thưởng./.