Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (CTTS 25-1)
Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam, trong giờ phút thiêng liêng, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đại biểu tỉnh Thái Nguyên

Thành kính tưởng nhớ và khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng nguyện một lòng đi theo con đường Người đã vạch ra, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ"./.