Chủ trương thành lập Chi bộ quân sự ở cơ sở
Việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn là củng cố, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng – quân sự ở địa phương

Cụ thể hóa Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã xác định mục tiêu hoàn thành việc thành lập chi bộ, xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong năm 2024.

Chồng chéo trong tổ chức, hoạt động; vướng mắc trong phát triển nguồn đảng viên là những khó khăn tại 9 chi bộ quân sự cấp xã được thành lập thí điểm từ năm 2011 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Sau khi Hướng dẫn số 24 ngày 20/9/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn được ban hành thì những vấn đề này đã được giải quyết.

Chủ trương thành lập Chi bộ quân sự ở cơ sở
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy; Bí thư Chi bộ quân sự thị trấn Chùa Hang

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Hương, Bí thư Đảng ủy; Bí thư Chi bộ Quân sự thị trấn Chùa Hang, TP Thái Nguyên cho biết: Trước đây thì khi chưa có Hướng dẫn 24 thì chưa có các nội dung cụ thể, thứ nhất đó là về cơ cấu của đảng viên, Chi bộ quân sự không có các đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn thì khi xây dựng Nghị quyết chúng tôi phải thông qua Chi bộ xong rồi lại báo cáo đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ để báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn nhất là các nội dung liên quan đến Nghị quyết chuyên đề về hướng dẫn thực hiện các cái nội dung mà theo quy định liên quan đến huấn luyện rồi là các cuộc thi, hội thao, các nội dung rất là chồng chéo và mất rất là nhiều thời gian

Không chỉ thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương trong tổ chức, hoạt động chi bộ quân sự cũng giúp cho công tác tham mưu được thuận lợi hơn khi cả Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng quân sự và Bí thư đoàn thanh niên xã cùng sinh hoạt tại chi bộ. Nhờ đó, mọi nhiệm vụ về quốc phòng, quân sự địa phương đều được triển khai một cách đồng bộ, công tác phát triển đảng cũng thuận lợi hơn trước.

Chủ trương thành lập Chi bộ quân sự ở cơ sở
Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự xã Tân Quang, TP Sông Công

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự xã Tân Quang, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho rằng: Về quán triệt được các Chỉ thị, Nghị quyết từ Trung ương cho đến tỉnh, thành phố và của Đảng ủy đến các chiến sĩ dân quân ở trên địa bàn.

Chủ trương thành lập Chi bộ quân sự ở cơ sở
Đồng chí Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên

Đồng chí Lê Lan Quyên, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Chi bộ quân sự phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên cho biết: Nhằm nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu của Chi bộ thì trong thời gian tới chúng tôi phấn đấu là 28 đồng chí trung đội dân quân cơ động sẽ được rèn luyện bồi dưỡng và sớm được đứng trong hàng ngũ của đảng còn mục tiêu phấn đấu cho năm 2024 thì 100% các đồng chí là Thôn đội trưởng được đứng trong hàng ngũ đảng.

Tính đến cuối tháng 3/2024, toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có 168/177 xã phường, thị trấn thành lập Chi bộ quân sự cấp xã. Còn 09 Đảng bộ xã, thị trấn chưa thành lập Chi bộ quân sự, do đang trong quá trình thực hiện phương án sắp xếp, sáp nhập theo Đề án sắp xếp đơn vị cấp xã của tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2023 - 2025. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thiện, các đảng bộ xã, thị trấn này sẽ hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã trong năm 2024.

Chủ trương thành lập Chi bộ quân sự ở cơ sở
Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên

Đại tá Ma Công Học, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy ban hành công văn để triển khai tổ chức thực hiện xây dựng hoạt động của Chi bộ cấp xã trong quý 1 năm 2024 và thông qua các hoạt động xây dựng Chi bộ quân sự xã từng thị trấn thì nâng cao năng lực lãnh đạo, đặc biệt tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ để đảm bảo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Chi bộ quân sự là hạt nhân lãnh đạo, là nhịp cầu nối liền giữa Đảng với quần chúng trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương ở cơ sở, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Do đó việc thành lập chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn theo tinh thần Hướng dẫn số 24 chính là củng cố, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở địa phương./.