Chú trọng sản xuất lúa vụ xuân
Vụ xuân năm nay, Thái Nguyên có kế hoạch gieo cấy đạt trên 28.000ha lúa, phấn đấu năng suất đạt 56 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 156.700 tấn.

Để bảo đảm sản xuất vụ xuân thắng lợi, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật khuyến cáo bà con nông dân nên làm mạ theo phương pháp che phủ nilon, chống rét và ngăn chặn sự xâm nhập của rầy lưng trắng; không gieo mạ, cấy hoặc gieo thẳng vào các ngày có nhiệt độ không khí dưới 15 độ C.

Cùng với đó, bà con đẩy mạnh ứng dụng biện pháp ba giảm, ba tăng; 1 phải 5 giảm; kỹ thuật canh tác lúa cải tiến (SRI); quản lý dịch hại IPM, ICM, IPHM; cánh đồng lớn, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo chuỗi giá trị, theo hướng hữu cơ./.