Ngày 13/2, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang, năm 2016; đề ra kế hoạch hành động năm 2017.

chu nhiem uy ban kiem tra tw nhin thang su that khong ne tranh

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Vượng yêu cầu trong đợt kiểm điểm lần này, tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cần nhìn thẳng sự thật, không né tránh.

Trước đây, Hậu Giang đã làm tốt công tác này, hiện nay cần làm tốt hơn, nghiêm túc hơn, thẳng thắn hơn, đầy đủ hơn. Từ đó, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm nhằm phát huy sức mạnh của toàn đảng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra.

Ông Trần Quốc Vượng đề nghị tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong quá trình kiểm điểm phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, cầu thị, đánh giá, góp ý trên tinh thần xây dựng. Từng cá nhân cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm để chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Trần Công Chánh, việc kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang là công việc thường xuyên, nhưng lần này có kết hợp với kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc kiểm điểm của tập thể và từng cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang lần này được thực hiện trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị để chỉ ra kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ.

Quá trình kiểm điểm cần chỉ ra cho những nội dung biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và kiểm điểm chặt chẽ việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đợt kiểm điểm lần này của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang nhằm tập trung trí tuệ, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhìn nhận, đánh giá, góp ý cho tập thể và các cá nhân về những kết quả đạt được và những mặt hạn chế, khuyết điểm để xác định những nhiệm vụ quan trọng, từ đó thực hiện thành công nhiệm vụ của tập thể và từng cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiến hành kiểm điểm tập thể và từng cá nhân trong hai ngày 13-14/2./.