Thực hiện Công văn của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau: Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong cơ quan, đơn vị, địa phương; đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các ngày lễ, ngày hội trong năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và an toàn xã hội. Sở Y tế triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc, phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe; phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người lao động, học sinh, sinh viên, đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, khuyến mại rượu, bia và các lĩnh vực liên quan khác. Công an tỉnh, Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.