“Các cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ cần thấm nhuần tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nâng cao trình độ để làm việc hiệu quả”. Đây là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) do Đảng bộ Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 30/12 tại Hà Nội.

Dự hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nêu rõ: việc quán triệt Nghị quyết này nhằm làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Văn phòng Chính phủ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản của Nghị quyết nêu ra. Qua đó, tạo sự chuyển biến về nhận thức, sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan Văn phòng Chính phủ để tham mưu tổng hợp, phục vụ tốt hơn nữa sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tình hình hiện nay, cũng như phấn đấu xây dựng đảng bộ Văn phòng Chính phủ trong sạch, vững mạnh.

can bo van phong chinh phu can tham nhuan tinh than nghi quyet tu 4

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: năm 2016, với rất nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính phủ đoàn kết, nhất trí, quyết tâm cao với những giải pháp quyết liệt, cụ thể nên hệ thống chỉ tiêu được Ban Chấp hành Trung ương và Quốc hội giao cơ bản hoàn thành tốt, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt mức. Nhất là những chỉ tiêu góp phần cho tăng trưởng thời gian tới. Lần đầu tiên đạt con số trên 110.000 doanh nghiệp. Nộp ngân sách vượt 0,7%. Trong thành công chung đó, có phần đóng góp to lớn, nhiều mặt, trực tiếp, cụ thể của cán bộ Văn phòng Chính phủ. Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động toàn diện, đoàn kết, nhất trí trong năm qua của Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII khác Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI là đã thống kê cụ thể 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, chỉ rõ nguyên nhân, nguy cơ. Đây là việc rất quan trọng để chúng ta biết và phấn đấu sửa trong từng tổ chức, từng cá nhân trong Đảng. Đặc biệt, với Văn phòng Chính phủ là bộ máy làm việc trực tiếp, thành viên của Chính phủ thì những việc làm này càng quan trọng.

can bo van phong chinh phu can tham nhuan tinh than nghi quyet tu 4

Cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: “Quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 phải phấn đấu xây dựng cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, làm gương cho cơ quan khác. Hội nghị Trung ương 4 có nhiều Nghị quyết nhưng trước hết là chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, giữ gìn phẩm chất, đây là vấn đề quan trọng nhất. Hơn ai hết, các đồng chí muốn hoàn thành tốt nhiệm phải cố gắng nâng cao trình độ, học và làm theo Nghị quyết Trung ương 4, từ người tài xế tới bảo vệ, thư ký, phục vụ đều phải nâng cao năng lực để xứng đáng là cán bộ của Văn phòng Chính phủ”.

Tại hội nghị, toàn bộ cán bộ, đảng viên Văn phòng Chính phủ đã nghe Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết về một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.