Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ cơ sở
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho Chi bộ xóm Thuần Pháp.

Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xóm ước đạt 75 triệu đồng/ người; tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn được ổn định và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nghị cấp ủy chi bộ phát huy tính tiền phong, gương mẫu của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của mỗi cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các chính sách an sinh, xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và địa bàn khu dân cư.