Kính thưa đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Kính thưa đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính thưa đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Kính thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên.

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kính thưa các vị đại biểu khách quý.

Thưa toàn thể đại hội.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Chỉ thị số 35, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Đại hội chúng ta vui mừng được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị về dự và chỉ đạo Đại hội; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể và các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 1; các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Thái, tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ; lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, tỉnh Cao Bằng… anh em; đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đặc biệt Đại hội xin được nhiệt liệt chào mừng 350 đại biểu chính thức, những đảng viên ưu tú, tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết, đại diện cho hơn 93 nghìn đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã về dự Đại hội ngày hôm nay. Đại hội chào mừng và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Sự có mặt của các đồng chí đại biểu, khách quý thể hiện sự quan tâm, là niềm động viên, cổ vũ to lớn đối với Đại hội. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Kính thưa Đại hội.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm và tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Thái Nguyên, nơi Người đã gắn bó trong suốt 9 năm kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hòa bình lập lại, Người đã dành thời gian về thăm Thái Nguyên 7 lần. Đồng bào và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn nhớ ơn Người và mãi khắc ghi những lời căn dặn của Người. Trong giờ phút trọng thể này, với niềm tự hào và kính yêu vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của dân tộc, người đã sáng lập ra Đảng ta. Cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng của Người mãi mãi là tài sản vô giá, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.

Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, đồng bào, đồng chí, những người con ưu tú của quê hương Thái Nguyên đã cống hiến, hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu vươn lên, giành nhiều thắng lợi hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa Đại hội!

Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng nay, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực, đồng thời tiến hành tổ chức các đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở thành công tốt đẹp, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trúng cử cấp ủy đều vượt chỉ tiêu, các đồng chí cán bộ chủ chốt đều có tỷ lệ phiếu bầu đạt cao. Thành công của đại hội đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng, để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX ngày hôm nay. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội đã được thực hiện hết sức nghiêm túc và khoa học, đã có hàng nghìn lượt ý kiến tham gia tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan Trung ương; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội; các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã thực sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà; phù hợp với định hướng của Trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương.

Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã được Bộ Chính trị đánh giá cao và đồng ý cho phép Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên được tổ chức Đại hội ngày hôm nay.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhiều phong trào thi đua sôi nổi đã được triển khai rộng rãi. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đó là những thành quả rất đáng tự hào, thể hiện niềm tin, tình cảm sâu sắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đại hội, Đại hội xin ghi nhận, hoan nghênh và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn đó.

Kính thưa Đại hội!

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19, song được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy những kết quả, thành tựu đạt được của nhiều nhiệm kỳ trước, cùng đoàn kết chung sức, một lòng nỗ lực phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; 19/19 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra; nổi bật là thu ngân sách nhà nước năm 2020 đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so đầu nhiệm kỳ. GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu tăng 1,7 lần; là tỉnh đứng đầu 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về xây dựng Nông thôn mới; đứng thứ tư toàn quốc về giá trị sản xuất công nghiệp.

Quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị, an sinh xã hội được bảo đảm; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức cán bộ.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có các nhiệm vụ hết sức quan trọng như sau:

Thứ nhất, Đại hội sẽ tiến hành kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong 5 năm tới cũng như tầm nhìn cho những năm tiếp theo.

Thứ hai, Đại hội sẽ thảo luận, góp ý cho dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Thảo luận báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp cho các dự thảo Văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thứ ba, Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thứ tư, Bầu Đoàn đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là một sự kiện chính trị đặc biệt được toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh hết sức quan tâm, trông đợi và kỳ vọng. Đại hội sẽ quyết định những chủ trương lớn, quan trọng mang tính định hướng chung cho sự phát triển của Tỉnh nhà trong nhiệm kỳ tới và tầm nhìn cho những năm tiếp theo. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển giàu mạnh, đời sống của người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no, sung túc, phấn đấu đến năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt trên 100 triệu đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng. Đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại không những chỉ của vùng trung du miền núi phía Bắc mà còn của vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô kháng chiến, Thủ đô gió ngàn năm xưa trở thành “một trong những tỉnh giàu có và phồn thịnh nhất miền Bắc nước ta” đúng như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm Thái Nguyên ngày 01/01/1964.

Với những nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa to lớn đó, với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển và cùng với niềm tin tưởng sâu sắc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí đại biểu, khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!