Tăng tốc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện (TS 12/1)
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với việc tập trung thực hiện chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trong đó hệ thống hóa cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia tiếp tục được xây dựng hiện đại và rộng khắp. Đặc biệt, Chương trình chuyển đổi số quốc gia với mục tiêu kép vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số lớn mạnh của Việt Nam đã lan tỏa đến mọi lĩnh vực của xã hội, từ trung ương đến địa phương.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thí điểm chuyển đổi số tại 02 xã La Bằng (Đại Từ) và Sảng Mộc (Võ Nhai); xây dựng trung tâm hỗ trợ điều hành thông minh của tỉnh và đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, cải cách hành chính…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh vai trò quan trọng của ngành Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện những nhiệm vụ trọng yếu như: Phát triển Bưu chính, viễn thông trở thành hạ tầng quan trọng; Tăng tốc chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, phấn đấu để Việt Nam sớm làm chủ 100% hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ an toàn, an ninh mạng.

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; ra mắt nền tảng hỗ trợ chuyển đổi số cho các cơ quan báo chí và khai trương cổng thông tin tiếp nhận phản ánh và công bố tin giả./.