Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị, Phó chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng, dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự còn có PGS, TS Hoàng Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn; đại biểu đại diện Cục Nhà trường, Cục Tài chính, Cục Quân lực.

bo quoc phong chu trong nang cao chat luong can bo nganh luu tru
Lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tại lễ khai giảng.

Theo đó, tham dự lớp học có 66 học viên là cán bộ, nhân viên bảo mật lưu trữ thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong thời gian 4 năm (từ 2018 đến 2021), các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu những khối kiến thức chung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, như: Nguyên lý chung, các môn khoa học xã hội và nhân văn, nhóm kiến thức khối ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành lưu trữ. Mục tiêu đào tạo nhằm nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác bảo mật lưu trữ. Đặc biệt, sau khi ra trường học viên được cấp bằng cử nhân ngành lưu trữ học.

Thay mặt cho lãnh đạo Văn phòng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Nghị lưu ý một số vấn đề: Cán bộ, học viên cần khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần tự giác trong học tập; nêu cao tinh thần đoàn kết, chấp hành nghiêm kế hoạch đào tạo, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của nhà trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình học tập, nhất là an toàn khi tham gia giao thông; vận dụng kiến thức đã học tại nhà trường vào điều kiện công tác thực tế tại đơn vị, nhằm nâng cao chất lượng công tác văn thư lưu trữ…