Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm tất cả các môn của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Thông tin cụ thể như sau:

Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 1
Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 2
Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 3

Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 4

Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 5

Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 6
Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 7
Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 8
Bo Giao duc va Dao tao cong bo pho diem cac mon thi tot nghiep THPT hinh anh 9