Sau khi công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành giáo viên, khoa học sức khoẻ sẽ họp và công bố mức điểm các khối ngành này trong ngày 17/9.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào 0 giờ ngày 16/9
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Ảnh: TTXVN.

Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã điều chỉnh những mốc thời gian tuyển sinh đại học.

Thí sinh của cả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT sẽ được điều chỉnh nguyện vọng vào cùng 1 thời điểm. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng sau khi các sở GD&ĐT xét công nhận tốt nghiệp THPT đợt 2.

Thời gian cho điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến là 7 ngày (từ ngày 19-25/9) và thời gian để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu là từ ngày 19-27/9. Các trường đại học, học viện, cao đẳng công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 5/10.