Các đại biểu đã thực hiện quy trình bầu chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Ân Văn Thanh, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, với số phiếu tín nhiệm cao.

Các đại biểu đã nghe trình bày 17 báo cáo, tờ trình gồm: Tờ trình về việc đề nghị thông qua quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc - giai đoạn 1; Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh; Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 và Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh khóa XIII; Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên; Quy định nội dung chi, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và học sinh năng khiếu thể thao thuộc tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình quy định việc tổ chức thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Quy định bổ sung mức tặng thưởng Huy hiệu Đảng của tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận T.P Sông Công là đô thị loại II; Tờ trình quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng lao động của tỉnh năm 2020; Tờ trình về việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện thuộc tỉnh Thái Nguyên năm 2020; Tờ trình về việc sáp nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Tờ trình về việc quy định số lượng, chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả thẩm tra và kết quả công tác năm 2019 của 4 Ban HĐND tỉnh (gồm: Kinh tế - Ngân sách; Pháp chế; Văn hóa – Xã hội và Dân tộc).

Ngày 10/12, các đại biểu chia tổ thảo luận về các nội dung được trình tại Kỳ họp. Thông tin về ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.