BÁO CHÍ GÓP PHẦN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG ( ps TS 21/9)
Cuộc thi Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” được tổ chức thành công tốt đẹp

Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức triển khai Cuộc thi Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống”. Trên tinh thần hưởng ứng tích cực - chủ động triển khai, Báo Thái Nguyên đã nhanh chóng phát động, tổ chức cuộc thi ở cấp cơ sở. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ 4, đơn vị tổ chức cuộc thi báo chí với chủ đề "Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống".

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng Biên tập Báo Thái Nguyên chia sẻ: "Những tác phẩm có giá trị phản ánh đúng, trúng nhiều vấn đề cuộc sống đặt ra, được dư luận quan tâm, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Ban Biên tập coi việc tham gia là một tiêu chí đánh giá thi đua của cán bộ, phóng viên hàng tháng, quý và cả năm".

Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về công tác Xây dựng Đảng, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đã được đăng tải trên các loại hình báo chí của Đài PT-TH Thái Nguyên 5 năm qua. Đặc biệt, mục “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” phát sóng định kỳ hàng tuần trong chương trình Thời sự đã thu hút sự quan tâm đặc biệt các phóng viên, BTV. Không ít tác phẩm vừa mang tính tuyên truyền vừa mang tính phản biện giúp các cấp ủy có thêm thông tin trong việc lãnh đạo đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Nam Hải, Phó Giám đốc Đài PT-TH Thái Nguyên cho biết: "Cho đến nay Đài đã sản xuất và phát sóng hàng nghìn tin bài ở chủ đề này. Nói về các tác phẩm“Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” nói riêng và công tác xây dựng Đảng nói chung đã trở thành một hạng mục quan trọng trong cuộc thi báo chí chất lượng cao được Đài PT-TH Thái Nguyên tổ chức hàng năm. Thông qua giải báo chí chất lượng cao này, Đài đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất tham gia các cuộc thi Báo chí của tỉnh".

Đánh giá qua 5 năm triển khai cuộc thi, nhóm chủ đề được các tác giả quan tâm, thông tin tuyên truyền nhiều nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6,7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên địa bàn; Quá trình triển khai các chương trình, dự án lớn, nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nhà báo Mạnh Nghịnh, Đài PT-TH Thái Nguyên chia sẻ suy nghĩ: "Hơn tất cả đó là báo chí cần phát hiện sớm những viêc chưa làm được, những điều còn hạn chế, tồn tại để giúp cấp ủy, chính quyền địa phương có chỉ đạo sát, đúng hơn, để thực hiện cho tốt nghị quyết của Đảng".

Nhà báo Thu Hằng - Báo Thái Nguyên khẳng định: "Chỉ những tác phẩm báo chí phản ánh đời sống một cách chân thực thì mới đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống cũng như đưa cuộc sống vào nghị quyết".

BÁO CHÍ GÓP PHẦN ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG ( ps TS 21/9)
Các tác phẩm “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” là một hạng mục quan trọng trong cuộc thi báo chí chất lượng cao được Đài PT-TH Thái Nguyên tổ chức hàng năm.

Phản ánh đúng và trúng nhiều vấn đề của đời sống, các phóng viên đã đi sâu, bám sát cơ sở, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu vùng xa để kịp thời phát hiện, tuyên truyền nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất, học tập và công tác. Đáng chú ý, trong số 1400 tác phẩm tham dự cuộc thi trong 5 năm qua, ghi nhận nhiều tác phẩm ấn tượng của Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết: "Cuộc thi Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” đã được tổ chức thành công tốt đẹp, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội. Đó cũng là tiền đề và động lực để tổ chức những cuộc thi báo chí những năm tiếp theo"

Với sự đa dạng, phong phú về chủ đề trên tất cả các lĩnh vực, phủ khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh, Cuộc thi Báo chí “Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào cuộc sống” đã tạo sức lan tỏa, đóng góp hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền xây dựng Đảng, thiết thực cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, thi đua trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.