Trao giải các cuộc thi báo chí (TS 14/12)
Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải A cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thái Nguyên năm 2020”

Giai đoạn 2017-2020, báo Thái Nguyên đã đăng tải trên 230 tác phẩm, trong đó có hơn 50 tác phẩm của cộng tác viên gửi tham dự cuộc thi báo chí “Vì An toàn giao thông Thái Nguyên”. Nhiều bài viết nêu bật kết quả thực hiện Đề án “Ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020”; những điển hình thực hiện tốt công tác An toàn giao thông, sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc kiềm chế tai nạn giao thông. Tuy nhiên, một số bài viết chất lượng chưa cao, chưa tạo được sức hút đối với độc giả; nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn chưa được phản ánh kịp thời.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng - giải “Búa liềm vàng”, Báo Thái Nguyên đã đẩy mạnh vận động, khuyến khích các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên tích cực tham gia. Năm 2020, Báo Thái Nguyên đã nhận được trên 100 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm đều đáp ứng yêu cầu chung của giải, trong đó có khá nhiều bài viết phản biện, phát hiện những bất cập, hạn chế yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, từ đó đề xuất một số biện pháp khắc phục. Kết quả, có 15 tác phẩm đạt giải và có 12 tác phẩm gửi về Ban tổ chức giải cấp Trung ương.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã khen thưởng các tác giả đạt giải cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thái Nguyên năm 2020” với 2 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 19 giải Khuyến khích; đồng thời khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cuộc thi báo chí về xây dựng Đảng năm 2020./.