740 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020
Toàn tỉnh có gần 1.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2020

Thành phố Thái Nguyên là địa phương có nhiều doanh nghiệp thành lập mới, chiếm trên 51% tổng số doanh nghiệp được thành lập của toàn tỉnh; tiếp đến là thị xã Phổ Yên, thành phố Sông Công, huyện Phú Bình.

Tính chung trong năm 2020, toàn tỉnh có gần 1.100 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động; gần 1.200 doanh nghiệp đóng mã số thuế và ngừng hoạt động, tăng 13,4% so với cùng kỳ; trên 300 doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động, cao gấp gần 2,1 lần so với cùng kỳ.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; đồng thời tiếp tục hiện nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính./.