RSS Youtube Facebook

Thứ năm 23/01/2020 09:06 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Thực hiện tốt 3 khâu đột phá, tạo chuyển biến toàn diện về thực hiện nhiệm vụ

11:08 | 25/03/2019

Ngày 25-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 34, quy định tổ chức Bộ Quốc phòng (BQP); trong các cục chuyên môn có Công chính giao thông Cục, tiền thân của Binh chủng Công binh (BCCB) ngày nay. Ngày 25-3 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Bộ đội Công binh (BĐCB) anh hùng.

thuc hien tot 3 khau dot pha tao chuyen bien toan dien ve thuc hien nhiem vu
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh kiểm tra sáng kiến cải tiến kỹ thuật phục vụ huấn luyện tại Lữ đoàn Công binh 229. Ảnh: MINH NGỌC

Suốt 73 năm qua, BCCB và lực lượng công binh toàn quân không ngừng phát triển lớn mạnh, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Lực lượng công binh được xây dựng và tổ chức phù hợp, bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ ở cả 3 cấp; ở cả 3 thứ quân. Nhiệm vụ của BĐCB ngày càng phát triển, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ không ngừng được nâng cao; trang bị kỹ thuật công binh từng bước được đầu tư đồng bộ, hiện đại...

BCCB đã tham mưu cho BQP và trực tiếp triển khai thi công xây dựng, nâng cấp, bảo quản, quản lý hệ thống công trình quốc phòng theo hướng “cơ bản, hệ thống, liên hoàn, vững chắc, bí mật”, cùng một số công trình có khẩu độ lớn trong điều kiện phải khắc phục nhiều khó khăn, gian khổ, bảo đảm bí mật tuyệt đối.

Rà phá, xử lý bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh thực sự là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. BĐCB vừa tổ chức, vừa làm nòng cốt cho các đơn vị, địa phương trong nhiệm vụ này; đã cùng chính quyền và nhân dân các địa phương rà phá, tháo gỡ, xử lý hàng vạn tấn bom, mìn, giải phóng nhiều vùng đất rộng lớn; trực tiếp xử lý hàng vạn tấn bom đạn cấp 5. BĐCB là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, khắc phục sập đổ công trình, sự cố giao thông, tham gia bảo đảm giao thông... và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao, Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) BCCB tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BCCB lần thứ XIII; bám sát định hướng của trên, nắm chắc tình hình, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, BQP thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp tình hình, nhiệm vụ của binh chủng và từng cơ quan, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức có hiệu quả “1 tập trung, 3 khâu đột phá”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Giữ vững đoàn kết, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương; thường xuyên chăm lo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy cao nhất tính tích cực, chủ động, sáng tạo; chủ động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong thực hiện 3 khâu đột phá, Đảng ủy, BTL binh chủng đề xuất BQP điều chỉnh tổ chức lực lượng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; thực hiện lộ trình giảm lực lượng hưởng lương, tăng chiến sĩ tại các đơn vị và kho thuộc Cục Kỹ thuật. Tích cực điều chỉnh tổ chức biên chế cơ quan BTL theo hướng tinh giản 10% quân số; rà soát, điều chỉnh quân số dôi dư, ưu tiên bảo đảm quân số cho đơn vị huấn luyện, SSCĐ, đơn vị thực hiện nhiều nhiệm vụ… Đẩy mạnh cải cách hành chính ở các cấp, nhất là ở khối cơ quan BTL, tích cực đổi mới phong cách làm việc, bảo đảm đúng, trúng, kịp thời, giải quyết công việc nhanh gọn, hiệu quả.

Đảng ủy, BTL binh chủng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua “Huấn luyện giỏi”; đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện. Tập trung đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện chuyên ngành của các đơn vị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; coi trọng đổi mới nội dung, chương trình đào tạo gắn với xây dựng “nhà trường thông minh”; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; kiên quyết chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, đào tạo...

Toàn binh chủng tập trung tạo đột phá xây dựng nền nếp chính quy, duy trì kỷ luật; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với một số đơn vị còn hạn chế trong năm 2018 (Lữ đoàn 229, Trường Trung cấp Kỹ thuật Công binh và Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn). Năm 2019, Đảng ủy, BTL binh chủng chọn xây dựng Lữ đoàn 249 và Trường Sĩ quan Công binh là đơn vị điểm vững mạnh toàn diện (VMTD) tiêu biểu, mẫu mực để nhân rộng trong binh chủng. Đối với Trường Sĩ quan Công binh, Đảng ủy, BTL binh chủng chỉ đạo xây dựng quy chế, tiêu chuẩn học viên tiêu biểu xuất sắc, nhà trường chính quy mẫu mực. Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, gắn với xây dựng nhà trường thông minh. Đối với Lữ đoàn 249, Đảng ủy, BTL chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch VMTD tiêu biểu; tập trung giải quyết khâu yếu, mặt yếu, tăng cường sức cơ động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về đội ngũ cán bộ, về bãi tập, mô hình học cụ; huấn luyện chuyên ngành và các nội dung khác đạt kết quả cao nhất.

Phát huy truyền thống đơn vị hai lần Anh hùng LLVT nhân dân, truyền thống “Mở đường thắng lợi”, cán bộ, chiến sĩ BCCB tiếp tục đoàn kết, phấn đấu, xây dựng Đảng bộ TSVM, binh chủng VMTD, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Theo QĐND