RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 30/05/2020 18:11 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở

14:44 | 07/05/2019

Sáng 7-5, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS đối với Sư đoàn 3 (Quân khu 1).

quan tam lanh dao chi dao thuc hien tot quy che dan chu co so
Cán bộ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương đối thoại với chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Sau khi làm việc với Đảng ủy Sư đoàn, kiểm tra hệ thống văn bản, sổ sách về QCDCCS của sư đoàn, đối thoại dân chủ với 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ sơ bộ kết luận: Từ đầu năm 2018 đến nay, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt QCDCCS. Cấp ủy các cấp đã quán triệt sâu sắc vị trí, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân chủ cơ sở, triển khai thực hiện thống nhất trong toàn sư đoàn; sức mạnh của tập thể được phát huy, dân chủ được mở rộng, các ý kiến của quần chúng luôn được tập thể tôn trọng, được cấp ủy, chỉ huy phúc đáp kịp thời. Quân nhân trong sư đoàn thường xuyên nêu cao vai trò trách nhiệm, phát huy dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ sư đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

quan tam lanh dao chi dao thuc hien tot quy che dan chu co so
Cán bộ Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của Quân ủy Trung ương trao đổi, trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3.

Ban chỉ đạo thực hiện QCDCCS của QUTƯ đề nghị: Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của trên và cấp mình về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức, đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trong quản lý, điều hành của người chỉ huy các cấp; phát huy quyền dân chủ của quân nhân trong các cơ quan, đơn vị thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng./.

Theo Quang Thắng/QĐND