RSS Youtube Facebook

Thứ tư 23/01/2019 04:20 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Đổi mới công tác giáo dục chính trị: Dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo

09:40 | 13/05/2018

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đổi mới đồng bộ, khoa học các nội dung, chương trình giáo dục chính trị (GDCT) cho các đối tượng, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đạt hiệu quả thiết thực.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ

Sau khi tổ giáo viên của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 165 thông qua giáo án giảng dạy chính trị tháng 3 -2018 đối với cán bộ chính trị các đại đội, Đại úy Vũ Văn Hùng, Chính trị viên tiểu đoàn đã dành thời gian hướng dẫn Đại úy Đỗ Văn Giáp, Chính trị viên Đại đội 2, Thiếu úy Nguyễn Tuấn Vũ, Chính trị viên phó Đại đội 3 kỹ năng tạo hiệu ứng, chèn âm thanh, hình ảnh, video clip làm phong phú, sinh động thêm nội dung bài giảng cho đối tượng chiến sĩ mới. Việc bồi dưỡng cán bộ nâng cao trình độ kỹ năng trong giảng dạy chính trị ở Tiểu đoàn 4 được các tiểu đoàn trong Trung đoàn 165 tiến hành thường xuyên, theo phương châm: Cấp trên bồi dưỡng cấp dưới, tổ trưởng tổ giáo viên bồi dưỡng các thành viên trong tổ thông qua trao đổi, gặp gỡ riêng và tham gia tập huấn, hội giảng, hội thi cán bộ giảng dạy chính trị do cấp trên tổ chức.

doi moi cong tac giao duc chinh tri de nho de hieu de lam theo
Học tập chính trị ở Đại đội 2, Tiểu đoàn 18.

Đại tá Phạm Quang Hải, Chính ủy Sư đoàn 312 giải thích: Trong những năm qua, Đảng ủy sư đoàn đến các cấp ủy Đảng trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các mục tiêu, nội dung của đề án. Trong đó việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị là một trong những biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng thực hiện đề án. Thực hiện nội dung này, cấp ủy các cấp trong sư đoàn chú trọng kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị bảo đảm đủ về số lượng, có chất lượng tốt. Sư đoàn và các trung đoàn thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ chính trị về hoạt động CTĐ, CTCT; phương pháp, kỹ năng sư phạm, kỹ năng và phương pháp khai thác, sử dụng phần mềm ứng dụng vào thiết kế giáo án điện tử và khai thác thông tin phục vụ công tác giảng dạy cho cán bộ chính trị. Bồi dưỡng cách thức tổ chức, phương pháp duy trì ôn luyện, thảo luận; phương pháp nắm, dự báo, phân tích, đánh giá và giải quyết tư tưởng của bộ đội ở đơn vị cơ sở cho cán bộ cấp trung đội, đại đội. Hằng năm, sư đoàn và các trung đoàn đều tổ chức Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, giúp cán bộ chính trị có cơ hội cọ sát, giao lưu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn.

doi moi cong tac giao duc chinh tri de nho de hieu de lam theo

Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 18 đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường huấn luyện.

Hình thức phong phú, nội dung sâu sắc

Một trong những kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị tại đơn vị được Thượng tá Vũ Văn Tự, Chính ủy Trung đoàn 141 giãi bày với chúng tôi, đó là: Các bài giảng của cán bộ chính trị trong trung đoàn phải có sự chuẩn bị tốt, bài giảng có nhiều nội dung mới, phong phú, phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhiệm vụ của đơn vị, liên hệ có tính định hướng hành động cao. Cán bộ giảng dạy chính trị phải sử dụng hiệu quả phương tiện trình chiếu PowerPoint. Kinh nghiệm của Trung đoàn 141 cũng được nhiều đơn vị, phân đội trong sư đoàn thực hiện đạt hiệu quả tốt. Theo lãnh đạo sư đoàn, thực hiện đề án, Đảng ủy, chỉ huy sư đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các hình thức GDCT như: Học tập chính trị, nghiên cứu chuyên đề của sĩ quan, sinh hoạt chính trị, tư tưởng...

doi moi cong tac giao duc chinh tri de nho de hieu de lam theo
Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 18 tham quan Nhà truyền thống sư đoàn.

Sư đoàn đã lựa chọn đơn vị làm điểm đối với từng hình thức GDCT, sau đó nhân rộng kinh nghiệm hay, bài học tốt ra toàn sư đoàn. Đối với việc đổi mới hình thức học tập chính trị, sư đoàn triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch giảng bài chuyên sâu cho các đối tượng, lập trình hệ thống sơ đồ nội dung bài giảng, đưa hình ảnh, tư liệu minh họa, đảm bảo người học dễ nhớ, dễ hiểu, dễ làm theo. Các chuyên đề trong kế hoạch GDCT cho sĩ quan đều được giới thiệu tập trung theo phương pháp nêu vấn đề gợi mở để từng cá nhân tự nghiên cứu, học tập; trong đó, đặc biệt coi trọng việc vận dụng lý luận vào thực tiễn đơn vị và liên hệ trách nhiệm, đề xuất giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật ở đơn vị. Hình thức sinh hoạt chính trị, tư tưởng được các trung đoàn, phân đội tập trung đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tập trung cấp tiểu đoàn, đại đội, trung đội. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn kết hợp chặt chẽ công tác GDCT với các hoạt động tuyên truyền, thi đua, hoạt động câu lạc bộ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt tổ 3 người và hoạt động kết nghĩa; gắn GDCT với quản lý tư tưởng, kỷ luật của bộ đội. Đổi mới hình thức, nội dung GDCT luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện nhiệm vụ quan trọng, đột xuất, khó khăn, phức tạp.

Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” chất lượng cán bộ giảng dạy chính trị của Sư đoàn 312 được nâng lên rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội ngày càng tốt hơn, đơn vị không để xảy ra bất ngờ về chính trị, trận địa tư tưởng được củng cố vững chắc. Nhiều năm liền, sư đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Theo QĐND