xuong cap cong trinh anh huong giao thong
Tại cầu Xuân Thịnh (cầu Trắng cũ) nằm trên đường Lương Ngọc Quyến các miếng chắn bị mất đi, phần ốc cố định lộ ra rất dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại. Ảnh: Hoài Thanh

Tại khu vực ngã 3 giao cắt giữa đường Cách mạng tháng 8 và đường Bắc Nam. Nắp cống thoát nước bị vỡ tạo thành hố sâu có chu vi rộng khoảng 50 cm, nằm ngay giữa đoạn đường giao nhau và rất nhiều phương tiện qua lại.

Một vị trí khác tại cầu Xuân Thịnh (cầu Trắng cũ) nằm trên đường Lương Ngọc Quyến, tại khu vực này nhiều miếng chắn phía trên khe co giãn của cầu với đường bộ đã bị mất tạo thành rãnh sâu. Nguy hiểm hơn các miếng chắn bị mất đi, thì phần ốc cố định lộ ra rất dễ gây nguy hiểm cho các phương tiện qua lại.

Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều tháng qua nhưng đơn vị quản lý công trình vẫn chưa tiến hành khắc phục. Trong thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông đề nghị đơn vị có trách nhiệm sớm có biện pháp sửa chữa khắc phục những điểm xuống cấp này.