Xét tặng giải thưởng cho các cá nhân có hồ sơ đăng ký xét tặng danh hiệu
Toàn cảnh cuộc họp xét duyệt.

Đến nay, sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được 10 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú, thuộc các loại hình hát then, đàn tính, phong slư của người Tày; tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; nghi lễ cấp sắc, tết nhảy của ngừoi Dao; nghệ thuật Khèn của người Mông; nghi lễ cấp sắc, hát Soọng Cô của người Sán Dìu; và 3 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật thuộc thể loại múa và văn học.

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá về thành tích, tiêu chuẩn của các cá nhân và bỏ phiếu kín, Hội đồng thống nhất đề nghị 1 trường hợp đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, 6 trường hợp đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú và 3 trường hợp đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các thành viên hội đồng tổng hợp, công khai danh sách những người đủ điều kiện xét tặng các danh hiệu. Đồng thời, tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ cần bổ sung để báo cáo hội đồng./.