Xây dựng nền hành chính có năng lực kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân
Thái Nguyên đẩy mạnh cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

C-Thái Nguyên, ThaiNguyenID, Ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường, Ứng dụng quản lý thông tin y tế, Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4… là những phần mềm, những ứng dụng số đã được tỉnh Thái Nguyên triển khai trong năm 2021. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính phủ số đã tạo bước đột phá cho hoạt động cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Chị Lý Hoàng Mến, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên chia sẻ: "Mình quan tâm hệ thống thông báo, các văn bản hành chính, dịch vụ công, cũng như thông tin về giáo dục, y tế... rất là chính thống".

Song song với đó, Thái Nguyên cũng đẩy mạnh công tác cải cách thể chế, qua đó từng bước đáp ứng yêu cầu vận động của kinh tế thị trường. Chính quyền các cấp đã quan tâm tháo gỡ những vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Điều này đã tạo điều kiện rất lớn cho các doanh nghiệp duy ản xuất kinh doanh không bị đứt gẫy; các ngành có cải cách, mặc dù làm việc online nhưng trả lời rất sớm".

Cải cách bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức cũng đã được đẩy mạnh trong thời gian qua. Song song với đó công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường để kịp thời nắm tình hình, đồng thời xây dựng các giải pháp khắc phục kịp thời các hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả đáng kích lệ, tuy nhiên cũng có thể nhận thấy công tác cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, trong đó có nhiều vấn đề đã kéo dài nhiều năm chưa được khắc phục triệt để. Điển hình như thủ tục hành chính vẫn rườm rà, phức tạp, còn tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính bị tồn đọng, một số hồ sơ thủ tục giải quyết quá hạn... Ông Nguyễn Văn Đường, tổ 5, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên phàn nàn: “Vẫn còn phức tạp trong thực hiện thủ tục hành chính...”.

Ông Dương Thế Hùng, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên thông tin: “Văn phòng Đăng ký đất đai tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, để đảm bảo hồ sơ giải quyết được đúng hạn, đúng quy định, hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại... tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan liên quan, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ”.

Bên cạnh đó các ngành các địa phương trong tỉnh cũng chưa có nhiều sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính hiệu quả. Tỷ lệ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 4 còn thấp...

Xây dựng nền hành chính có năng lực kiến tạo phát triển phục vụ nhân dân
Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Ông Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết về nhiệm vụ công tác CCHC trong giai đoạn tới là: "Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng đội ngũ cán bộ, CCVC chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Việc thực hiện công tác CCHC được tiến hành đồng bộ, thống nhất có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; CCHC được xác định phải gắn với hành động sáng tạo, đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng số hiện đại; công tác chuyển đổi số kế thừa những thành tựu đạt được của giai đoạn trước, phát huy những nội dung còn thiếu sót để xác định nhiệm vụ CCHC trong giai đoạn tới”.

Năm 2021, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính. Những kết quả này đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và là tiền đề quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục hoàn thành mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.