bi thu tinh uy thai nguyen lam viec voi uy ban kiem tra trung uong
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, năm 2017, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 12,75%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 570 nghìn tỷ đồng; giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đạt trên 23 tỷ USD. Đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách đạt trên 12 nghìn tỷ đồng, tăng 40,3% so với kế hoạch. Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các dự án lớn trọng điểm được triển khai đã làm thay đổi diện mạo của tỉnh từ thành thị đến nông thôn.

Năm 2017, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quy định trong Điều 30 và 32 Điều lệ Đảng. Các cuộc kiểm tra đều đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Mới đây nhất, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tiến hành đợt kiểm tra việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII… với chất lượng, hiệu quả cao.

Đồng chí Sa Như Hòa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và tinh thần đoàn kết của đội ngũ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi thăm và làm việc, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra TW cũng thông tin thêm về kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ủy ban Kiểm tra TW, trong đó có nội dung giám sát tại tỉnh Thái Nguyên, thống nhất với lãnh đạo tỉnh về nội dung giám sát và thời gian tổ chức.