Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tại tỉnh được tổ chức theo quy chế thi, quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng. Lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

Về bài thi và hình thức thi: Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên gồm các môn thi thành phần: Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần: Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT. Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thì theo hình thức trắc nghiệm khách quan; bài thi Ngữ văn thì theo hình thức tự luận.

Về lịch thi: 14h chiều 27/6 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. Ngày 28/6 buổi sáng thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn thời gian 120p, buổi chiều thi môn Toán thời gian 90p. Ngày 29/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội tổng thời gian các môn thi thành phần là 150p, buổi chiều thi ngoại ngữ, thời gian làm bài 60p./.