Quốc hội thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Sáng ngày 18-1, với đa số đại biểu tán thành, Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với rất nhiều nội dung mới.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4-2024. Cùng với đó là nhiều quy định chuyển tiếp trong luật.

Luật Đất đai là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; giữ vai trò trung tâm trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ với nhiều quy định khác của pháp luật.

Luật Đất đai đã được hoàn thiện, tiếp thu ý kiến góp ý của trên 12 triệu lượt ý kiến của người dân, cử tri cả nước, với 16 chương, 260 điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 điều đã thể chế đúng chủ trương của Đảng, tháo gỡ được khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 260 điều, tăng thêm 2 chương so với Luật Đất đai năm 2013 (bổ sung thêm 1 chương quy định về phát triển quỹ đất và tách chương thu hồi đất, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành 02 chương), trong đó sửa đổi, bổ sung 180 điều, bổ sung mới 78, bỏ 30 Điều (do gộp 13 điều; bỏ 13 điều và tách 4 điều).

6 điểm mới nổi bật nhất trong Luật Đất đai vừa được Quốc hội thông qua

Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất, đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu là những chính sách nổi bật trong Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua.

Đổi mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật Đất đai sửa đổi đã được hoàn thiện theo hướng đổi mới quy trình, nội dung, phương pháp lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó có việc tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến.

Cùng với đó đã bổ sung, hoàn thiện các quy định về việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong các khu vực quy hoạch, theo đó quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

Theo cơ quan soạn thảo, những đổi mới trong các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ là nền tảng đưa nguồn lực đất đai làm đầu vào cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao như chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Quy định cụ thể trường hợp thu hồi đất

Về thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể các trường hợp nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Các dự án mà Nhà nước thu hồi trong trường hợp này phải là các dự án: Xây dựng công trình công cộng; xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình sự nghiệp và các trường hợp khác.

Với 31 trường hợp cụ thể Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã cơ bản bao quát. Bên cạnh đó, luật cũng đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng với nhiều điểm mới, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; vì lợi ích chung của cộng đồng và vì sự phát triển bền vững, văn minh và hiện đại của cộng đồng, của địa phương…

Các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá đấu thầu

Về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể các trường hợp giao đất không thông qua đấu giá, đấu thầu và các trường hợp phải thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, quy định thể các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18 của Trung ương.

Luật quy định cụ thể điều kiện, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó phân cấp toàn bộ thẩm quyền chấp thuận việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đây cũng là một trong những nội dung được nghiên cứu, bổ sung đưa vào quy định trong Luật Đất đai sửa đổi. Luật được thông qua đã quy định các chính sách bảo đảm đất sinh hoạt cộng đồng; giao đất, cho thuê đất đối với đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, đất sản xuất; đảm bảo quỹ đất để thực hiện chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất

Luật được thông qua đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thống nhất quản lý theo hướng nâng cao trách nhiệm của địa phương và kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ của Trung ương; giảm đầu mối, giảm trung gian, gắn với cải cách hành chính, giảm phiền hà, tiêu cực. Giảm đầu mối trung gian trong giao đất, cho thuê đất tại khu kinh tế, khu công nghệ cao, cảng hàng không sân bay.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất

Luật quy định theo hướng điều tra cơ bản đất đai, đánh giá tiềm năng đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tập trung thống nhất. Luật Đất đai lần này đã thể chế các quan điểm, chủ trương của Nghị quyết số 18 của Trung ương, giải quyết được các vướng mắc, bất cập đã chỉ ra trong quá trình tổng kết thi hành Luật Đất đai.

Hôm nay 18-1, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm 1-3 độ C so với hôm qua, thời tiết rét kèm mưa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay 18-1, Bắc Bộ thời tiết tiếp tục có mưa. Thêm vào đó nhiệt độ giảm đáng kể so với những ngày trước. Mưa kèm nhiệt độ thấp tạo ra không khí ẩm ướt, giá lạnh.

Trung Bộ chia làm hai khu vực khí hậu rõ rệt. Phía bắc miền Trung có mưa, trời lạnh tới rét. Trong khi đó phía nam khu vực này ngày nắng, nhiệt độ có nơi đạt 30 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thành phố Thái Nguyên:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét; Trưa chiều có lúc giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 - 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 - 85%.

Khu vực phía Tây (gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương):

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét; Trưa chiều có lúc giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 - 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 - 85%.

Khu vực phía Nam (gồm huyện Phú Bình, TP Sông Công, TP Phổ Yên):

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét; Trưa chiều có lúc giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 - 25 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 - 85%.

Khu vực phía Đông (gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ):

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, trời rét; Trưa chiều có lúc giảm mây trời hửng nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 - 24 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 - 85%.

Tăng thêm 10.000 ghế bay mỗi ngày từ TP.HCM đi các địa phương dịp Tết

Trên cơ sở đánh giá nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam và năng lực phục vụ của các đơn vị, để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng cao của người dân trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định tiếp tục điều chỉnh tham số điều phối giờ cất, hạ cánh (slot) lần 2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tin 24h ngày 18/1/2024

Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất các khung giờ ban ngày (6 giờ-23 giờ 55) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (0 giờ-5 giờ 55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ, trong giai đoạn từ ngày 1-21/2/2024 (tức từ ngày 22 tháng Chạp Quý Mão đến hết ngày 12 tháng Giêng).

Các slot tăng thêm được dành cho các đường bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao, cần ưu tiên bổ sung ngay tải cung ứng như từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku, Quy Nhơn, Chu lai, Buôn Mê Thuột, Huế, Tuy Hòa, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh.

Với việc tăng tham số điều phối, các Hãng hàng không Việt Nam sẽ được xác nhận thêm 48 slot/ngày tương đương với khoảng 10.000 ghế/ngày để bổ sung thêm vào các đường bay nêu trên, góp phần “không để xảy ra tình trạng người dân chậm về quê ăn Tết do không có phương tiện vận chuyển” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không tiến hành rà soát kế hoạch khai thác, tiếp tục tối ưu hóa quỹ slot, tăng cường chuyến bay vào khung giờ ban đêm, quản lý, điều hành chuyến bay đúng giờ, hạn chế tình trạng chậm, hủy chuyến trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới./.

Cảnh báo về chiêu lừa đảo bằng ứng dụng dịch vụ công giả mạo

Ngày 17/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết thời gian gần đây, liên tiếp có nhiều người dân bị các đối tượng giả mạo cán bộ công an, yêu cầu hỗ trợ cài đặt dịch vụ công giả mạo có chứa mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại, sau đó thực hiện chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán để chiếm đoạt.

Từ đầu tháng 1/2024 đến nay, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố đã tiếp nhận đơn trình báo của 6 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 20,6 tỷ đồng, trong đó, người bị chiếm đoạt nhiều nhất 15,3 tỷ đồng và người bị chiếm đoạt ít nhất là 252 triệu đồng.

Điển hình như anh V, trú tại quận Long Biên (Hà Nội) sau khi truy cập đường dẫn do đối tượng giả mạo là cán bộ công an phường cung cấp, tải ứng dụng giả mạo dịch vụ công để bốc số thứ tự trước, không phải chờ khi lên quận làm thủ tục, anh V đã bị chiếm đoạt 1,3 tỷ đồng trong 3 giao dịch chuyển tiền.

Tương tự, chị A, trú tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) được một người đàn ông gọi điện xưng là cán bộ Công an quận Hai Bà Trưng yêu cầu lên Công an quận cập nhật thông tin bằng lái xe.

Do chị A bận nên được cán bộ công an quận giả mạo hướng dẫn cập nhật qua mạng. Sau khi tải ứng dụng dịch vụ công giả mạo do đối tượng cung cấp, chị A đã bị chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, thủ đoạn của những đối tượng là tạo ra những ứng dụng có giao diện giống với ứng dụng Cổng dịch vụ công. Sau đó, để tạo uy tín thực hiện hành vi lừa đảo, chúng giả danh là cán bộ công an phường/quận thông báo: Căn cước công dân chưa được đồng bộ dữ liệu đất đai thành công, chưa cập nhật thông tin thẻ bảo hiểm y tế, cập nhật thông tin bằng lái xe chưa thành công… và hướng dẫn cập nhật qua mạng vì công an quận phải hoàn thành công việc ngay trong ngày, cập nhật trực tiếp trên ứng dụng được, cài phần mềm để lấy số thứ tự nhanh không phải chờ đợi…

Các đối tượng sẽ dẫn dắt người dân cài đặt ứng dụng giả mạo về điện thoại hoặc truy cập vào đường link cài đặt ứng dụng giả mạo gần giống với Cổng dịch vụ công. Mã độc sẽ song song được tải về điện thoại, cho phép đối tượng truy cập vào thiết bị để hoạt động truy cập dữ liệu, chụp ảnh màn hình, đọc tin nhắn, đặc biệt là quyền trợ năng để chiếm quyền điều khiển điện thoại. Chiếm được quyền điều khiển điện thoại, các đối tượng lấy cắp mật khẩu đăng nhập tài khoản ngân hàng và mã OTP giao dịch, thực hiện các lệnh chuyển tiền, chiếm đoạt tài sản. Tinh vi hơn, các đối tượng tội phạm thường nhằm vào những người cao tuổi, ít am hiểu về công nghệ để thực hiện hành vi lừa đảo.

Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, tin nhắn có liên quan tới cán bộ của các cơ quan chức năng. Người dân không làm việc, cung cấp thông tin cá nhân, cũng không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại; đồng thời liên hệ với các cơ quan chức năng, có thẩm quyền để xác minh về người gọi điện và cảnh giác với những yêu cầu cài đặt phần mềm. Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không bấm vào các đường link nhận được qua tin nhắn, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc qua link hoặc file Apk.

Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy từ Lào vào Việt Nam

Ngày 18/1, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, bắt hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ hơn 11kg ma túy các loại.

Tin 24h ngày 18/1/2024
Tang vật bị thu giữ trong chuyên án tại cơ quan điều tra. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Diễn Châu phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy lớn từ Lào qua khu vực biên giới vào Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch thẩm lậu vào huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) xuống huyện Diễn Châu trước khi đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Nắm được thông tin, đơn vị cử tổ công tác trực tiếp xác minh tại địa bàn huyện Kỳ Sơn. Qua công tác xác minh, điều tra, xác định hai đối tượng chính trong đường dây là Xồng Bá Tồng (sinh năm 1994) và Xồng Bá Đà (sinh năm 2000), đều trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Trước tính chất phức tạp, nguy hiểm của vụ việc, Công an huyện Diễn Châu xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, xác định trong đêm 16/1 và rạng sáng 17/1, hai đối tượng trên vận chuyển lượng lớn ma túy đi tiêu thụ tại các tỉnh phía Bắc, Ban chuyên án huy động 60 cán bộ chiến sỹ, thành lập 10 tổ công tác tiến phục để bắt giữ. Lúc 4 giờ 20 phút ngày 17/1, tại khu vực ngã tư đường Tam Trinh, Vành đai 3 hướng đi cầu Thanh Trì thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Ban chuyên án tổ chức bắt giữ thành công hai đối tượng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 11,1kg ma túy các loại, gồm 51.000 viên hồng phiến, 3kg ma túy đá và 3kg ketamin. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng./.

Quảng Trị: Bắt giam nguyên Giám đốc Phòng giao dịch ngân hàng Agribank

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng nguyên là lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt (thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tin 24h ngày 18/1/2024

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Nghị (62 tuổi), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Nam Cửa Việt, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Bùi Duy Linh (38 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Năm bị can bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú gồm Lê Thị Thuỳ Linh (33 tuổi, trú tại khu phố 5, phường 1, thành phố Đông Hà); Nguyễn Đăng Bình (59 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 3, thị xã Quảng Trị); Lê Na (39 tuổi, trú tại thôn An Lợi, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong); Nguyễn Thị Hương Nhi (35 tuổi, trú tại khu phố 2, phường 2, thị xã Quảng Trị) và Trương Nhật Hạ (32 tuổi, trú tại khu phố 6, phường 1, thành phố Đông Hà).

Trước đó, qua công tác điều tra mở rộng vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng giao dịch Nam Cửa Việt, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định một số lãnh đạo, nhân viên Phòng giao dịch Nam Cửa Việt có hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện quy trình nghiệp vụ tín dụng, giải ngân liên quan đến một số hồ sơ tín dụng, gây hậu quả thiệt hại số tiền 2,2 tỷ đồng cho Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Triệu Phong. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Hà tĩnh: Học sinh chạy xe máy ‘như bay’ tông vào CSGT

Ngày 18-1, Công an TP Hà Tĩnh, Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc một nam học sinh chạy xe máy với tốc độ nhanh tông vào CSGT đang làm nhiệm vụ tại chốt đo nồng độ cồn ở TP Hà Tĩnh.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ 40 phút tối ngày 17-1, một nam học sinh lớp 12 (trường THPT Thành Sen, TP Hà Tĩnh) chạy xe máy trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận tuyến đường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) với tốc độ nhanh.

Xe máy của nam sinh này đã tông trúng Thượng úy HTS (cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra đo nồng độ cồn. Cú tông mạnh khiến Thượng úy S bị ngã xuống đường, bị thương. Nam học sinh cũng ngã xe máy, bị thương nhẹ. Camera nhà dân bên đường đã ghi được lúc xảy ra vụ việc trên. Thượng úy S được đồng đội và người dân sơ cứu rồi đưa đến BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng đầu, vùng ngực, chân… Trong đêm, người thân của nam học sinh, đại diện nhà trường đã có mặt tại bệnh viện để thăm hỏi, theo dõi sức khỏe của Thượng úy S.

Quảng Bình: Bắt hai đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo và 16 kg nghi là thuốc nổ trái phép

Ngày 17/1, Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án bí số 191P, bắt hai đối tượng có hành vi buôn bán trái phép pháo nổ và tàng trữ thuốc nổ trái phép.

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Thủy (sinh năm 1990, trú xã Quảng phương, huyện Quảng Trạch) và Võ Trung Hiếu (sinh năm 1986, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) Trước đó, vào ngày 12/1, Công an huyện Quảng Trạch phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Thủy đang tàng trữ 4 hộp pháo nổ (loại 49 quả). Lực lượng chức năng đã khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Thủy.

Tại đây, đối tượng đã tự nguyện giao nộp thêm 4 hộp pháo. Đồng thời, hai đối tượng khác đã mua pháo của Thủy cũng tự nguyện giao nộp 20 kg pháo nổ. Mở rộng chuyên án, Công an huyện Quảng Trạch đã bắt giữ Võ Trung Hiếu. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 6 hộp pháo (trọng lượng 10 kg).

Lực lượng Công an tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng liên quan khác là Nguyễn Đăng Hướng (sinh năm 1985, trú huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) phát hiện, thu giữ 16 kg tinh thể rắn, màu xám, nghi là thuốc nổ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật../.

Giá xăng RON95 tăng hơn 500 đồng/ lít từ 15h chiều nay (18-1)

Tại kỳ điều hành này, xăng E5RON92 tăng 377 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành, có giá bán không cao hơn 21.418 đồng/lít.

Xăng RON95-III không cao hơn 22.482 đồng/lít, tăng 547 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Dầu diezel 0,05S không cao hơn 20.194 đồng/lít, tăng 487 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành; Ở kỳ này, dầu hỏa không cao hơn 20.536 đồng/lít, tăng 205 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S không cao hơn 15.508 đồng/kg, giảm 307 đồng/kg. Đây là lần tăng giá thứ hai từ đầu năm 2024 nhưng mức tăng không đáng kể.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định: Trích lập quỹ bình ổn giá 300 đồng/kg đối với dầu mazut, không trích lập quỹ đối với các mặt hàng xăng, dầu diezel và dầu hỏa; không chi sử dụng quỹ đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Pakistan nã tên lửa vào Iran khiến 7 người tử vong

Ngày 18-1, Pakistan nã tên lửa vào Iran, nhắm bảy địa điểm bên trong Iran với lý do tiêu diệt khủng bố. Vụ tấn công xảy ra chỉ hai ngày sau khi Iran nã tên lửa sang lãnh thổ Pakistan khiến hai trẻ em thiệt mạng, theo đài CNN.

“Sáng nay (18-1), Pakistan đã tiến hành một loạt cuộc tấn công quân sự chính xác có mục tiêu cụ thể và phối hợp chặt chẽ nhằm vào nơi ẩn náu của bọn khủng bố ở tỉnh Siestan-o-Baluchistan của Iran” - Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

Hãng thông tấn Iran IRNA xác nhận có một số vụ nổ ở tỉnh Sistan-o- Baluchistan (phía tây nam Iran) trong sáng 18-1.

Phó tỉnh trưởng tỉnh Sistan-o- Baluchistan - ông Alireza Marhamati cho biết đã có 7 người thiệt mạng sau các vụ tấn công.

Ông Marhamati nói rằng những người thiệt mạng bao gồm 3 phụ nữ và 4 trẻ em là công dân nước ngoài.

Vụ tấn công xuyên biên giới này diễn ra sau khi Iran tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tỉnh Balochistan (tây nam Pakistan) với lý do phá hủy hai thành trì của nhóm vũ trang Jaish al-Adl theo Hồi giáo Sunni mà Tehran cho là khủng bố.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Pakistan Jalil Abbas Jilani nói với người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian rằng Islamabad có “quyền đáp trả” vì động thái của Tehran đã vi phạm luật quốc tế và xâm phạm chủ quyền Pakistan.

Pakistan triệu tập đại sứ Iran và cũng đã triệu hồi đại sứ nước này ở Iran về nước để phản đối vụ tấn công.

Bộ Ngoại giao Iran chưa bình luận về vụ Pakistan nã tên lửa vào Iran ngày 18-1.

Theo CNN, quan hệ láng giềng giữa Pakistan và Iran vốn không mấy êm đẹp, tuy nhiên các vụ việc lần này là vụ tấn công xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây./.