Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bảo vệ nền tư pháp trong sạch, vững mạnh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của ngành Kiểm sát tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của Quốc hội, đặc biệt là công tác phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu; rà soát chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra; tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; bảo vệ nền tư pháp của tỉnh trong sạch, vững mạnh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 01 về chuyển đổi số của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong đó tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, quản lý nghiệp vụ của đơn vị. Đối với đề xuất của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo đúng các quy định hiện hành.

9 tháng năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã nỗ lực hoàn thành đạt và vượt 6/6 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội. Kiểm sát 100% các trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; ban hành quyết định truy tố đúng thời hạn số vụ án hình sự đã có kết luận điều tra đề nghị truy tố; bảo đảm truy tố bị can đúng tội đạt 100%; tỷ lệ các kiến nghị được các cơ quan, đơn vị hữu quan chấp nhận đạt 100%.

Trên cơ sở phân tích, trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại cần khắc phục, các đại biểu đề nghị; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát; quán triệt thực hiện tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII; triển khai hiệu quả 3 đề án về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp công dân và cải cách tư pháp đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua; quan tâm chú trọng công tác quản lý và giáo dục đội ngũ cán bộ toàn ngành, hạn chế thấp nhất những tiêu cực xảy ra trong quá trình thực thi nhiệm vụ./.