Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Tư pháp trong tình hình mới.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành Tư pháp tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, đồng chí cho rằng, vai trò, vị trí của ngành Tư pháp trong tham mưu cho tỉnh phải ngày càng được nâng cao, đặc biệt là việc thẩm định các văn bản liên quan đến các đề án, dự án kinh tế... Qua kiểm tra đột xuất tại 1 số đơn vị của ngành trước đó, đồng chí Bí thư lưu ý ngành cần đặc biệt nghiêm khắc, chấn chỉnh vấn đề đạo đức công vụ của đội ngũ công chức, nhất là cán bộ tại các trung tâm thuộc sở. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Chuyển đổi số của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nội dung cụ thể, trọng tâm, trước mắt cần đưa ngay thông tin hoạt động của Trung tâm Đấu giá, Trung tâm Trợ giúp pháp lý lên hệ thống C - Thái Nguyên để tăng tính công khai, minh bạch với người dân. Đồng chí giao nhiệm vụ, trước ngày 31/12/2021, Sở phải ra mắt phần mềm đấu giá trực tuyến; đồng thời, tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.

Trước đó, lãnh đạo Sở Tư pháp đã báo cáo những kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành trong những tháng đầu năm 2021. Theo đó, ngành đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là về chất lượng công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực đăng ký hộ tịch, công chứng, chứng thực, trợ giúp pháp lý... Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong ngành được đẩy mạnh. Ngành cũng chỉ rõ 1 số hạn chế và đề nghị tỉnh quan tâm về cơ sở vật chất, cơ chế, chính sách và công tác tổ chức cán bộ, biên chế để ngành đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, phân tích các hạn chế cần khắc phục và đề xuất 1 số nhiệm vụ mà ngành Tư pháp cần quan tâm để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới./.