Tiếp tục duy trì và giữ vững chất lượng phổ cập giáo dục mầm non
Hiện toàn tỉnh đang có trên 240 trường mầm non; trong đó, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) đi học đạt 31,7%.

Hiện toàn tỉnh đang có trên 240 trường mầm non; trong đó, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) đi học đạt 31,7% (tăng 0,1% so với năm học 2020-2021). Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo (3-5 tuổi) đi học đạt gần 97% (tăng 0,6% so với năm học 2020-2021). Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đi học đạt 100%, giữ ổn định như các năm học trước. Đồng thời, hằng năm, các địa phương cũng bổ sung kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động giáo dục mầm non. 100% các trường có nguồn nước sạch, có bếp ăn hợp vệ sinh, đúng quy cách; công trình vệ sinh đạt yêu cầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ./.