Tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Tiếp nhận hồ sơ ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026