Tiếp tục bứt phát về công nghệ thông tin và truyền thông
Toàn cảnh tại điểm cầu Thái Nguyên

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm của Chính phủ, sự đồng tình, chia sẻ, ủng hộ của các bộ, ngành, địa phương, năm 2021, ngành Thông tin và Truyền thông đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận khẳng định vai trò và đóng góp quan trọng của ngành vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

Đối với Thái Nguyên, trong năm 2021, ngành thông tin và truyền thông đã đạt một số kết quả nổi bật như: Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên; Triển khai sàn thương mại điện tử postmart; Triển khai hạ tầng và thử nghiệm phát sóng 5G trong quý IV/2021; Cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4; Thử nghiệm thành công Trung tâm điều hành thông minh tỉnh...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của ngành thông tin và truyền thông đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đồng thời kỳ vọng và tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục có những bứt phá về công nghệ, thông tin và truyền thông, nhất là chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực.

Trong năm 2022, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ như: Xây dựng Cổng dữ liệu bưu chính; Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột chính phủ; Xây dựng và vận hành hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng....

Nhân dịp này, một số cá nhân có thành tích xuất sắc đã vinh dự được nhận bằng khen và huân chương lao động của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước.