Tích cực chuẩn bị diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh
Công an tỉnh đang tích cực tổ chức tập luyện với các nội dung theo kế hoạch

Theo kịch bản diễn tập, tình huống xảy ra là có cháy lớn tại Nhà máy TNG Sông Công, đám cháy sau đó lan nhanh, diễn biến phức tạp, có nhiều người bị nạn, do đó cần phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Để buổi diễn tập diễn ra thành công, Ban tổ chức và các đơn vị tham gia diễn tập đã tích cực chuẩn bị các điều kiện. Công an tỉnh đã tích cực tổ chức tập luyện với các nội dung theo kế hoạch đã đề ra; Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cũng huy động hơn 5.000 người tham gia các nội dung chữa cháy, cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất.

Đến nay các điều kiện cho buổi diễn tập đã cơ bản hoàn thành. Tất cả đã sẵn sàng để chương trình diễn ra thành công theo kế hoạch đề ra./.