Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó tổng Tham mưu trưởng và đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu. Thay mặt Đảng ủy, chỉ huy TCHC, Thiếu tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm TCHC đã báo cáo những nội dung nhiệm vụ chính của tổng cục năm 2019 với đồng chí Tổng Tham mưu trưởng.

thuong tuong phan van giang lam viec voi tong cuc hau can ve to chuc bien che
Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Năm 2019, ngoài thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm hậu cần thường xuyên, TCHC sẽ tập trung vào thực hiện một số nội dung trọng tâm như: Quy hoạch hệ thống kho hậu cần toàn quân; quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân; chấn chỉnh, kiện toàn hệ thống tổ chức ngành hậu cần; củng cố hệ thống trang bị thuộc ngành hậu cần... Các nhiệm vụ trên của TCHC trong thực tế đã được các cơ quan, đơn vị tích cực triển khai trong thời gian qua và đã thu được những kết quả bước đầu. Năm 2019, TCHC sẽ tập trung thực hiện dứt điểm các nhiệm vụ, bảo đảm đạt tiến độ, thực sự khoa học, hiệu quả. Cũng trong thời gian qua, Cục Quân nhu (TCHC) đã chủ động, tích cực trong nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện một số mẫu quân trang dã chiến của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ theo màu quân, binh chủng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Năm 2018, TCHC đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, nổi bật là đã bảo đảm tốt doanh trại, quân lương, quân trang; tích cực trong công tác bảo đảm xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ. Quân y các cấp đã phát huy tốt trách nhiệm trong phòng chống dịch và bảo đảm, chăm sóc sức khỏe bộ đội. Bên cạnh đó, TCHC cũng tích cực, chủ động trong sắp xếp lại tổ chức, biên chế.

thuong tuong phan van giang lam viec voi tong cuc hau can ve to chuc bien che
thuong tuong phan van giang lam viec voi tong cuc hau can ve to chuc bien che
Thượng tướng Phan Văn Giang và các đại biểu kiểm tra mẫu quân trang dã chiến.

Đối với những nhiệm vụ trọng tâm của TCHC trong năm 2019, Thượng tướng Phan Văn Giang nêu lên một số định hướng lớn, trong đó nhấn mạnh một số nội dung, như: Việc xây dựng các kho hậu cần toàn quân phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổng cục và kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ. Việc quy hoạch hệ thống bệnh viện, bệnh xá toàn quân phải căn cứ vào tình hình thực tiễn, có khảo sát cụ thể, bài bản, kỹ lưỡng; phải tính đến yếu tố chuyên ngành, đồng thời bảo đảm cho các bệnh viện tiếp tục phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ. Việc mua sắm xe vận tải phải đúng quy định, nguyên tắc; cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; loại xe phải phù hợp với đặc thù địa hình từng vùng miền và nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc sắp xếp lại tổ chức biên chế cần tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, bảo đảm “tinh binh, tinh cán”. Các bộ phận bị chồng chéo nhiệm vụ, hoặc tạm thời chưa cấp bách, bức thiết trong thực hiện nhiệm vụ thời bình thì nghiên cứu sáp nhập, hoặc giải thể, bảo đảm cho bộ máy của TCHC luôn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng và các đại biểu đã cho ý kiến về kết cấu, chất liệu, kiểu dáng của hai mẫu quân phục dã chiến dành cho sĩ quan và hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc các quân, binh chủng. Đây là mẫu quân trang do Cục Quân nhu nghiên cứu, thiết kế và đã lấy ý kiến của các đơn vị trong toàn quân. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng cơ bản nhất trí với mẫu quân phục do Cục Quân nhu chuẩn bị, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện một số chi tiết cho phù hợp với hoạt động của quân đội, sớm đưa vào sản xuất, trang bị cho bộ đội./.