Tiếp tục thúc đẩy, phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Phổ Yên
Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo thành phố đã làm rõ một số nội dung mà các thành viên trong đoàn giám sát yêu cầu.

Theo báo cáo, đến nay, việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 01 trên địa bàn thành phố Phổ Yên đã đi vào nền nếp. Thành phố đã xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng số, Trung tâm điều hành thông minh, hoàn thiện và vận hành hệ thống cáp ngầm tại các tuyến đường đảm bảo các điều kiện thiết yếu xây dựng đô thị thông minh. Để thúc đẩy phát triển kinh tế số, Phổ Yên đã tập trung hoàn thành thủ tục đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, ưu tiên thu hút các đơn vị doanh nghiệp công nghệ cao, các hoạt động thương mại, thanh toán không dùng tiền mặt và giao dịch điện tử được thúc đẩy.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, thành phố Phổ Yên hiện đang có rất nhiều nhà máy sản xuất của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, tạo giá trị rất lớn về kinh tế số của cả nước. Chính vì vậy trong thời gian tới, Phổ Yên cần đề ra các kế hoạch, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy, phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố./.