Ngày 4/11, UBND tỉnh có Công văn số 4280/UBND-CNN thông tin về kế hoạch xử lý hành vi chở quá khổ, quá tải đối với các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ của Trung Quốc Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tệp tin đính kèm