- Tỉnh Thái Nguyên dự kiến tiêm vắc xin cho 938.600 người.

- Tại 232 cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng, trong đó 24 cơ sở tiêm dịch vụ

- Thời gian: từ tháng 7/2021 đến tháng 4/2022. Đến hết năm 2021, dự kiến tiêm cho 50% số lượng.

- Đối tượng tiêm: 16, phân theo thứ tự ưu tiên

Chi tiết xem trong văn bản kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử
Thái Nguyên: Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin lớn nhất lịch sử

Đức Phúc