Thái Nguyên: Hoàn thành việc bố trí Công an chính quy về xã
226 cán bộ, chiến sỹ được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Trong đợt này, toàn tỉnh Thái Nguyên có 226 cán bộ, chiến sỹ được điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Trong đó, Công an tỉnh điều động 92 cán bộ, chiến sỹ từ Công an các đơn vị, địa phương đến nhận công tác tại Công an các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, Võ Nhai; số còn lại do Công an các huyện, thành phố, thị xã tự bố trí, điều động.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, thị xã yêu cầu cán bộ, chiến sỹ được điều động trong đợt này luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở./.