Trong đó, công nghiệp địa phương ước đạt 9,7 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và bằng 49,5% kế hoạch; công nghiệp Nhà nước Trung ương ước đạt 8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ và bằng 48,5% kế hoạch cả năm; công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 240 nghìn tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ và bằng 45,5% kế hoạch cả năm.

thai nguyen gia tri san xuat cong nghiep 6 thang dau nam dat tren 257 nghin ty dong

Nhóm các sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ là: Vonfram và sản phẩm của Vonfram; nhóm sản phẩm điện tử; các sản phẩm linh kiện điện tử sản xuất, nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng, điện thương phẩm...

Trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt 255,8 nghìn tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 99%), tăng 21,3% so với cùng kỳ; ngành sản xuất, phân phối điện tăng 10,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 14%; riêng ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,5% so cùng kỳ do khai thác than, khai thác quặng sắt và cát sỏi giảm.

Mục tiêu 6 tháng cuối năm đối với giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh là phải đạt 305,3 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân khoảng 16% so với cùng kỳ thì kế hoạch sản xuất công nghiệp 2017 trên địa bàn sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra. Nếu từ nay đến cuối năm sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp chủ đạo giữ được nhịp độ như những tháng đầu năm thì sản xuất công nghiệp trên địa bàn sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra./.