Thái Nguyên đón gần 1,5 triệu lượt khách
Phát triển du lịch đang là hướng đi được tỉnh Thái Nguyên quan tâm, chú trọng

Để đạt được kết quả trên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã tăng cường các hoạt động thông tin, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, các điểm đến của tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng; khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tham gia kích cầu du lịch thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động giảm giá vé vào điểm tham quan, giảm cước vận chuyển du khách, giảm giá phòng, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, tham mưu các văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường triển khai, hướng dẫn các đơn vị hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện tốt quy định, đảm bảo an toàn cho du khách./.