Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.