Sáng 23/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành nội chính Đảng năm 2016 và quán triệt, triển khai Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

tang cuong su lanh dao cua dang doi voi cong tac noi chinh
Hội nghị toàn quốc ngành nội chính Đảng

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương dự hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2016, toàn ngành nội chính Đảng đã nêu cao quyết tâm chính trị, mạnh dạn đề ra nhiều chương trình, kế hoạch công tác và đạt được những kết quả tích cực.

Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 42 vấn đề về cơ chế, chính sách, pháp luật; kiến nghị đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo xử lý 87 vụ việc, vụ án; yêu cầu chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý 72 cơ quan, đơn vị có liên quan.

Đã có trên 7.400 kết luận thanh tra, kiểm toán được rà soát; qua rà soát chấn chỉnh, kiến nghị nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng.

Năm qua, Ban Nội chính cũng đã tham mưu Ban Chỉ đạo đưa 06 vụ án lớn ra xét xử sơ thẩm, 07 vụ án lớn ra xét xử phúc thẩm, được nhân dân đồng tình. Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao cho Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo xử lý, đến nay đã tham mưu chỉ đạo xử lý xong 151 vụ án, vụ việc; đang tiếp tục chỉ đạo xử lý 33 vụ án, vụ việc. Riêng năm 2016, đã chỉ đạo xử lý xong 97 vụ án, vụ việc.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tại đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác nội chính Đảng.

Đa số các đại biểu cho rằng, để thuận lợi cho công tác lãnh đạo chỉ đạo trong công tác nội chính, cần sớm kiện toàn bộ máy, quy chế phối hợp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, nhất là cán bộ tư pháp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Thế Huynh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành nội chính đạt được trong thời gian qua. Đồng tình với các nhóm giải pháp đã nêu của Ban Nội chính Trung ương, ông Đinh Thế Huynh lưu ý, trong năm 2017, ngành nội chính Đảng cần tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương những chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tham nhũng.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy cần phối hợp thực hiện tốt yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương; Nghiên cứu, đề xuất tham mưu những chủ trương biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính và phòng chống tham nhũng trên tinh thần không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, mặt khác cũng không làm thay cơ quan chuyên môn trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu xây dựng giám sát thanh tra các vụ việc, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có dấu hiệu vi phạm để chuyển cho cơ quan điều tra xử lý. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, đồng thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy địa phương các chủ trương chính sách để giữ vững an ninh quốc gia, nhất là đối với các địa bàn trọng điểm./.