Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#trường ĐH đạt chuẩn

1 kết quả
Hiệu trưởng đại học than 100 năm nữa vẫn không thể đạt chuẩn

Hiệu trưởng đại học than 100 năm nữa vẫn không thể đạt chuẩn

“Đến 100 năm nữa tích luỹ, trường chúng tôi chưa chắc mua được 5-10 hecta (ha) đất như giá hiện tại. Nếu không có cơ chế thì các trường tự ...
    Trước         Sau