Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#thoái hóa biến chất

1 kết quả
Đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với biểu hiện thoái hóa, tiêu cực

Đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với biểu hiện thoái hóa, tiêu cực

Cán bộ, đảng viên phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện thoái hóa, tiêu cực, chăm lo xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
    Trước         Sau