Facebook Zalo youtube Tiktok
Tag:

#thỏa thuận thương mại với EU

1 kết quả
Anh công bố thứ tự ưu tiên trong đàm phán thỏa thuận thương mại với EU

Anh công bố thứ tự ưu tiên trong đàm phán thỏa thuận thương mại với EU

Mục tiêu của Anh là tìm kiếm quan hệ thương mại với EU tương tự như thỏa thuận thương mại mà khối này đã có với Canada, Nhật Bản hay ...
    Trước         Sau